BERNSTORFFSMINDE EFTERSKOLE

image

WORKSHOP MULIGGJORDE MASTERPLAN

image

PLAN FOR FREMTIDEN

Med masterplanen er der blevet skabt et godt redskab til at udvikle skolen videre frem. Det er blevet klarlagt hvilke de af skolen, der skal udvikles og hvilke der er velfungerende.

image

FLERE AKTIVITETER

Et af de forslåede projekter er en udvidelse af den eksisterende springhal, hvor en ny dansesal samt et stort fitnessområde vil kunne placeres.