BYGHOLM LANBRUGSSKOLE

image

SAMMENHÆNG OG FORBINDELSE

I hjertet af skolen bliver den gamle gymnastiksal åbnet til naturlig sammenhæng med hele skolen og og skaber et helt nyt multi-miljø.

image

AKTIVITERER OG FLEKSIBILITET

Det nye rum skabt af den gamle gymnastiksal tilfører skolen en række nye aktiviterer og plads til foredrag, lektiecafe og socialt fællesskab.

image

NIVEAUER OG FORDYBELSE

De mange niveauspring og små nicher giver optimale rammer for gruppearbejde og fordybelse.

image

MØDERUM OG SOCIALE OMRÅDER

Indrettet med størst mulig fleksibilitet kan det nye rum kunne bruges både til både faglige og sociale aktiviteter.

image

UDENDØRS FORBINDELSE

Fra den nye café bliver der også en udvendig forbindelse til spisesalen som binder skolen yderligere sammen.